همایش های آتی

آمار بازدید
بازدید امروز : 7
بازدید کل : 38327
کاربران آنلاین : 1
              
International Conference on Challenges in ELT & English Literature
Date of the Conference: April 20-21,2015

Conference Topics

Applied Linguistics
Recent approaches to ELT Teaching language skills · Language acquisition and learning · New challenges in ELT · Teaching English to young learners · Syllabus design and materials development · Language teacher education · Language testing and assessment · Language,power and ideology · Discourse analysis and ELT · Multimedia and Web-based CALL /CALT · English for specific purposes (ESP) · Recent and future orientations in ELT · Innovation in language teaching · Translation studies · Quantitative and qualitative research methods in applied linguistics

Literature

Literary criticism · Contemporary literature · Poetry and prose · Medieval and Renaissance literature · Literature and other arts · Literature and history · World languages & literature

همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست

زمان برگزاری : 6 و 7 اسفند ماه 1393


محور های همایش :
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی تجزیه
 • شیمی کاربردی
 • شیمی دارویی
 • شیمی آب
 • صنایع شیمیایی
 • فیتوشیمی
 • نانوشیمی
 • شیمی سبز

همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی

زمان برگزاری : 14 و 15 اسفند ماه 1393


محور های همایش :

زمین شناسی اقتصادی
 کانی شناسی و سنگ شناسی - چینه شناسی و رسوب شناسی - زمین شناسی اقتصادی - اکتشافات ژئوشیمیایی - اکتشافات ژئوفیزیکی - ارزیابی ذخایر معدنی - مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی در علوم زمین - GIS و دورسنجی - زمین شناسی نفت - زمین شناسی دریایی- گوهر شناسی - زمین شناسی پزشکی - زمین شناسی محیط زیست

زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک - زمین شناسی مهندسی - ژئوتکنیک و مکانیک خاک - مکانیک سنگ - سد و تونل- زلزله شناسی، مهندسی زلزله و لرزه زمین ساخت- ژئوفیزیک مهندسی - ژئومورفولوژی- مخاطرات زمین شناسی - زمین شناسی شهری- ژئوهیدرولوژی - سایر موضوعات کاربردی در علوم زمین


آدرس:
 
شهرستان اهر

 
 
تلفن: 04144237872
   
سایت های مرتبط